Høstsemesteret 2021

Dette skjer høsten 2021 på Høyskolen for dansekunst!
Skrevet av:
Ida Frømyr Borgen
Publisert:
23.08.2021

Da var vi i gang igjen etter en deilig sommer, klare for et semester fylt med nye inntrykk, ideer og prosesser. Studentene har nå begynt på sitt 3. og siste studieår.

Som alltid ønsker Høyskolen for dansekunst å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet.

Undervisere dette semesteret er: Caroline Wahlstrøm Nesse, Marius Kjos, Camilla Myhre, Loan Ha, Gry Kipperberg, Ann Kristin Holten, Ann-Christin Berg Kongsness, Venke Sortland, Ingeborg Staxrud Olerud og Jorunn Kjersem Hildre.

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk.

Dette semesteret er det et spesielt fokus på målgruppe ved Høyskolen for dansekunst. Frem mot høstferien skal studentene innstudere to ulike produksjoner utviklet for målgruppene ungdomsskole og videregående skole. Parallelt med dette skal de lage sine egne forestillinger med barneskoleelever som målgruppe. Forestillingene skal framføres for 5. klassinger fra Oslo i november. Som en del av prosessen skal studentene trene på å artikulere arbeidene sine både skriftlig gjennom en søknadstekst, og muntlig i form av en "pitch". Og etter lang tid med sosial avstand, blir det godt med litt kontaktimprovisasjon på timeplanen igjen!

Foto: Studentene selv

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere her bilder:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Les også: