Opptak

Ordinært opptak til bachelor i dansekunst og koreografi ved Høyskolen for dansekunst gjennomføres hvert tredje år. Neste ordinære opptak vil foregå våren 2025.

Det er nå mulig å søke seg direkte inn i andre studieår, med oppstart høsten 2023!

For å søke seg direkte inn i 2. studieår, kreves minimum:
- bestått 1 år på et tilsvarende bachelorstudium i dans
- bestått 2 år på en tilsvarende fagskoleutdanning i dans

Søknadsfrist er 16. april 2023, med opptaksprøver i uke 18/19.

For å bli invitert til opptaksprøve, er du nødt til å sende inn en søknad som oppfyller gitte opptakskrav. Fyll ut søknadsskjemaet innen søknadsfristen, og ta kontakt med oss på post@hfdk.no, dersom du lurer på noe angående studiet, eller har spørsmål til søknadsprosessen.

Merk: For å fylle ut søknadsskjema må du ha/opprette en Google-konto.

Søknadsskjema

Har du spørsmål?

Vi svarer på alt av spørsmål du måtte ha om studiet, skolen, forskningsarbeidet eller annet!
Kontakt oss