Opptak

Opptak til bachelor i dansekunst og koreografi ved Høyskolen for dansekunst gjennomføres hvert tredje år og neste opptak vil foregå våren 2025. For å delta på opptaket er du nødt til å sende inn en søknad som oppfyller gitte opptakskrav. Studiet har kun 20 plasser og alle søknader vil bli vurdert.

Neste opptak blir våren 2025!

Har du spørsmål?

Vi svarer på alt av spørsmål du måtte ha om studiet, skolen, forskningsarbeidet eller annet!
Kontakt oss