Opptak

Opptak til bachelor i dansekunst og koreografi ved Høyskolen for dansekunst gjennomføres hvert tredje år og neste opptak vil foregå våren 2022. For å delta på opptaket er du nødt til å sende inn en søknad som oppfyller gitte opptakskrav. Studiet har kun 20 plasser og alle søknader vil bli vurdert.

Søknadsskjema

Søknadsfrist for ekstraordinær opptaksprøve:
1. mai 2022

Løpende opptak frem mot sommeren!
Ønsker du å søke?
Send søknad med motivasjonsbrev, bevis på studiekompetanse og bilde til post@hfdk.no


Har du spørsmål?

Vi svarer på alt av spørsmål du måtte ha om studiet, skolen, forskningsarbeidet eller annet!
Kontakt oss