Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Utdanningen ved Høyskolen for dansekunst baserer seg på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet. Les mer generelt om vårt kunstneriske utviklingsarbeid.

Forskningsprosjekter

Uncoordinated dog, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt

Førsteamanuensis Marius Kjos ved Høyskolen for dansekunst medvirket i 2019 som medskapende utøver i forestillingen Uncoordinated dog. Tid og kroppens levde erfaring er et hovedtema.

Krom

Utvikling av kunstpedagogisk metode der barn og unges egen kunstprosess og det å skape kunstuttrykk i skolen utvikles.

Habitat

Et kunstneriske utviklingsarbeid som ble gjennomført høsten 2018 ved Høyskolen for dansekunst i samarbeid med Rom for Dans.

Krom på tvers

Tverrinstitusjonelt forskningsarbeid for å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere.

#Me&u

En dansekunst produksjon om, for og med ungdom, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuensiser ved Høyskolen for dansekunst.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon), konferansebidrag og del av bok.

Demokrati og maktstrukturer i høyere danseutdanning

Førsteamanuensis Camilla Myhre (HFDK) og professor Gunn Engelsrud (NMH) gjennomførte i 2017-2019 et forskningsarbeid der det kunstneriske utviklingsarbeidet Postkoreografer var case.

Mellomtiden

Kunstnerisk utviklingsarbeid ledet av førsteamanuenser Wahlström Nesse og Kjos, produsert av Rom for Dans.

pARTiciPED

Høyskolen for dansekunst samarbeider med lærerutdanningen ved Høyskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Viken i forskningsprosjektet pARTiciPED. Prosjektet eies av Høyskolen i Østfold og støttes av Forskningsrådet.

Veiledning av kunstnerisk prosess

Veiledning av studentens individuelle dansekunstneriske prosess har vært Høyskolens varemerke siden oppstart. Utdanningens metoder for veiledning er unike, og utvikles kontinuerlig.