Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Utdanningen ved Høyskolen for dansekunst baserer seg på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Høyskolens ledelse har siden 2005 gjennomført en rekke omfattende forskningsprosjekter over hele Norge, og har mottatt flere priser og utmerkelser for sine resultater og nyskapende arbeidsmetoder. For å lese mer generelt om vårt kunstneriske utviklingsarbeid, klikk her.

Forskningsprosjekter

Krom

Utvikling av kunstpedagogisk metode der barn og unges egen kunstprosess og det å skape kunstuttrykk i skolen utvikles.

Habitat

Et kunstneriske utviklingsarbeid som ble gjennomført høsten 2018 ved Høyskolen for dansekunst i samarbeid med Rom for Dans.

Krom på tvers

Tverrinstitusjonelt forskningsarbeid for å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere.

#Me&u

En dansekunst produksjon om, for og med ungdom, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuensiser ved Høyskolen for dansekunst.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon), konferansebidrag og del av bok.