Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen for dansekunst

Kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstens forskning. Et kunstnerisk utviklingsarbeid innebærer å forske i og gjennom kunstneriske prosesser, kunstprodukter og kunstpedagogiske praksiser. I et kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar analyse og refleksjon omkring ulike problemområder eller forskningsspørsmål til at erfaringer og funn kan kommuniseres. Ved HFDK skjer dette gjennom artikler, bidrag i bøker, seminarer, konferanser, faglige bidrag, kurs og utdanning.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen for dansekunst tar utgangspunkt i våre kjerneområder:

 • Dansefag
 • Koreografiske fag og koreografisk tenkning
 • Kommunikasjonsfag
 • Produksjonsfag
 • Prosjektarbeid
 • Pedagogiske strategier, undervisningsmetoder og veiledningsmetoder
 • Tverrkunstneriske samarbeid
 • Dansekunstnerisk arbeid med og for barn / unge

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen for dansekunst ved institusjonen skal:

 • Utfordre etablerte praksiser
 • Produsere ny kunnskap
 • Heve de ansattes kompetanse
 • Bidra til kompetanseutvikling hos studentene
 • Utvikle fag og arbeidsmetoder ved skolen
 • Skape nye kunstuttrykk
 • Bidra til innovasjon og økt verdiskaping i samfunnet for øvrig

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen for dansekunst skal synliggjøres gjennom:

 • Kunstneriske produksjoner / forestillinger
 • Faglige presentasjoner, workshops, kurs
 • Seminarer / konferanser eller bidrag i andres seminarer / konferanser
 • Bøker og tidsskrifter, eller deltakelse i andres bøker og tidsskrifter
 • Rapporter / avhandlinger, eller deltakelse i andres rapporter / avhandlinger