SI IFRA

Høyskolen for dansekunst er svært opptatt av at studentene har en trygg og god studiehverdag. Derfor oppfordrer vi alle til å si ifra om det er noe man vil ta opp med skolen. Dette kan være alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold og hendelser. Om det er noe du føler at skolen gjør ekstra bra, setter vi også pris på positive tilbakemeldinger. Ikke nøl med å ta kontakt!
Rektor: Camilla Myhre
Faglig ansvarlig/dekan: Caroline Wahlström Nesse
Hovedveileder: Marius Kjos
Studiekoordinator: Lilja Björk Haraldsdóttir

Om du ønsker å varsle om en alvorlige hendelse, men ikke ønsker å snakke med skolens ledelse, kan du ta opp saken med:

Tillitsvalgte: Maria Plener, vara Stine Haug Gjestvang
LMU-representant: Amalie Beate MyhreFormelle klager sendes til:
Styreleder:
Ane Smørås eller
Studentrepresentant
: Jon Bugge Mariussen (vara Maria Plener).
Klager på enkeltvedtak som gjelder deg stiles til Høyskolen for dansekunsts eksterne klageorgan og sendes til skolens styre. 


Hvis du trenger hjelp til å orientere deg kan du også snakke med:
Studentombud:
Nina Foss Lilleng.

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt. Studentombudets oppgave er å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og å bringe saker frem for styret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid dersom dette er nødvendig. Dette kan gjelde i saker om f.eks. seksuell trakassering eller saker der studentene har tatt opp eller ønsker å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombud er Nina Foss Lilleng, mob 98685198, nina.f.lilleng (at) gmail.com


Kontakttelefon for seksuell trakassering:

Balansekunsts rådgivningstelefon er et gratis tilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag. Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929.

#metoo-telefonen er åpen på tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00 og er tilgjengelig for alle Balansekunst-medlemmer. Er du ikke medlem? Det koster ingenting for enkeltpersoner å bli støttemedlem.