SI IFRA

Høyskolen for dansekunst er svært opptatt av at studentene har en trygg og god studiehverdag. Det er et mål for oss å ha en så åpen dialog som mulig slik at du som student når som helst kan gi tilbakemeldinger eller ta opp behov eller problemer direkte med dine undervisere, veiledere og ledelse. Dette kan være alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold og hendelser. Hvis det er saker som trenger litt tid, ta det gjerne opp i etterkant av selve undervisningen eller be om et eget møte. Om det er noe du føler at skolen gjør ekstra bra setter vi også pris på positive tilbakemeldinger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Dersom du som student opplever problemer, som ikke lar seg løse på stedet, kan du som enkeltstudent, eller studentene som gruppe, rapportere til skolens ledelse.
Rektor: Camilla Myhre
Faglig ansvarlig/dekan: Caroline Wahlström Nesse
Hovedveileder: Marius Kjos
Studiekoordinator: Maria Kristina Klungnes Berg

Formelle klager på kritikkverdige forhold ved institusjonen, eller saker som gjelder skolen ledelse, kan rapporteres anonymt gjennom skolens halvårlige LMU-undesøkelse, eller sendes til følgende studentrepresentanter, som legger frem saken overfor skolens ledelse:

Tillitsvalgte: Nadine Nicole Nascimento Normann, vara Lina Haugen
LMU-representant: Haranni Umakanthan, vara Johannes Hellstenius


Data fra LMU-undersøkelsen, publiseres én gang pr år på høyskolens nettside, sammen med styrets kvalitetsrapport.


Hvis en sak eller en klage ikke har blitt løst gjennom overnevnte tiltak, kan den sendes til høyskolens styre:

Styreleder:
Ane Smørås, anesmoras(at)gmail.com

eller

Studentrepresentanter i styret: Mari Cederbrand (vara: Aina Thiis Franck), som kan ta opp saken for deg overfor høyskolens styre.

Klager på enkeltvedtak (dvs. vedtak gjort av styret om f.eks. opptak, karakterfastsetting, eksamen, bortvisning eller utestengning), stilles til Høyskolen for dansekunst sin eksterne klagenemnd og sendes til høyskolens styre. Styret avgjør om klagen skal sendes videre til den eksterne klagenemnden. Ved formelle klager til styret eller ekstern klagenemnd, vil du innen 7 virkedager få et svar på at saken er mottatt, og en plan for videre saksgang. Du har rett på et svar på din klage innen 3 mnd.

Studentrepresentanter, klagenemnd
: Johannes Hellstenius og Mari Cederbrand
(vara Lina Haugen og Nadine Nicole Nascimento Normann)


Hvis du trenger hjelp til å orientere deg kan du også snakke med:
Studentombud:
Nina Foss Lilleng

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt. Studentombudets oppgave er å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og å bringe saker frem for styret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid dersom dette er nødvendig. Dette kan gjelde i saker om f.eks. seksuell trakassering eller saker der studentene har tatt opp eller ønsker å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombud er Nina Foss Lilleng, tlf. 98685198, nina.f.lilleng(at)gmail.com


Kontakttelefon for seksuell trakassering:

Balansekunsts rådgivningstelefon er et gratis tilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag. Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929.

#metoo-telefonen er åpen på tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00 og er tilgjengelig for alle Balansekunst-medlemmer. Er du ikke medlem? Det koster ingenting for enkeltpersoner å bli støttemedlem.