SI IFRA

Høyskolen for dansekunst er svært opptatt av at studentene har en trygg og god studiehverdag.
Si fra direkte til
Underviser/veileder: Du kan si fra etter timen eller be om et møte hvis det er noe som trenger mer tid.
Ledelsen: Du kan be om et møte med rektor, dekan eller studiekoordinator når som helst og om hva som helst. Eller sende oss en e-post om det du tenker på.

Si fra formelt til

LMU (Læringsmiljøutvalget): Send LMU en e-post fortløpende eller si fra gjennom LMU-undersøkelsen som er anonym.

Si fra til ledelsen sammen med en medstudent/representant

Studentrepresentant i Klassens time: Du kan ta opp saker i klassens time som gjelder flere enn deg selv. Eller be om et møte med studentrepresentanten for å diskutere en sak eller få hjelp til å si fra.
LMU-representant: Du kan sende en e-post til LMU om hva saken gjelder, eller be om et møte.
Studentombud: Trenger du støtte eller veiledning for å si fra, kan du kontakte Studentombudet.

Blir du ikke hørt, eller har du en klage som gjelder ledelsen, si fra til
Studentrepresentant i styret:
Send studentrepresentanten en e-post om hva saken gjelder.
Styreleder: Send styreleder en e-post om hva saken gjelder.

Har du en klage på et vedtak som gjelder deg (f.eks. karaktersetting/eksamen, bortvisning/utestengning, opptak) eller andre avgjørelser styret har tatt
Styret: En klage på et enkeltvedtak skal først prøves i styret, send din klage pr. e-post til styreleder.
Ekstern klagenemnd: Her kan du klage på ting styret har vedtatt som du ønsker å klage på. Klagen sendes skriftlig til styret, men stiles klagenemnden.
Trenger du hjelp til å finne frem i dette systemet? Ta kontakt med ledelsen eller spør studentombudet om veiledning.

Oversikt over kontaktpersoner
Rektor: Camilla Myhre
Faglig ansvarlig/dekan: Caroline Wahlström Nesse
Hovedveileder: Marius Kjos
Studiekoordinator: Maria Kristina Klungnes Berg
Tillitsvalgte
: Nadine Nicole Nascimento Normann, vara Lina Haugen
LMU-representant: Haranni Umakanthan, vara Johannes Hellstenius
Styreleder: Ane Smørås, anesmoras(at)gmail.com
Studentrepresentanter i styret: Mari Cederbrand (vara: Aina Thiis Franck), som kan ta opp saken for deg overfor høyskolens styre.
Studentrepresentanter, klagenemnd: Johannes Hellstenius og Mari Cederbrand (vara Lina Haugen og Nadine Nicole Nascimento Normann)

Det er et mål for oss å ha en så åpen dialog som mulig slik at du som student når som helst kan gi tilbakemeldinger eller ta opp behov eller problemer direkte med dine undervisere, veiledere og ledelse. Dette kan være alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold og hendelser. Hvis det er saker som trenger litt tid, ta det gjerne opp i etterkant av selve undervisningen eller be om et eget møte. Om det er noe du føler at skolen gjør ekstra bra setter vi også pris på positive tilbakemeldinger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Dersom du som student opplever problemer, som ikke lar seg løse på stedet, kan du som enkeltstudent, eller studentene som gruppe, rapportere til skolens ledelse.

Formelle klager på kritikkverdige forhold ved institusjonen, eller saker som gjelder skolen ledelse, kan rapporteres anonymt gjennom skolens halvårlige LMU-undesøkelse, eller sendes til følgende studentrepresentanter, som legger frem saken overfor skolens ledelse:

Data fra LMU-undersøkelsen, publiseres én gang pr år på høyskolens nettside, sammen med styrets kvalitetsrapport.

Klager på enkeltvedtak (dvs. vedtak gjort av styret om f.eks. opptak, karakterfastsetting, eksamen, bortvisning eller utestengning), stilles til Høyskolen for dansekunst sin eksterne klagenemnd og sendes til høyskolens styre. Styret avgjør om klagen skal sendes videre til den eksterne klagenemnden. Ved formelle klager til styret eller ekstern klagenemnd, vil du innen 7 virkedager få et svar på at saken er mottatt, og en plan for videre saksgang. Du har rett på et svar på din klage innen 3 mnd.

Studentombud:
Nina Foss Lilleng

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt. Studentombudets oppgave er å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og å bringe saker frem for styret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid dersom dette er nødvendig. Dette kan gjelde i saker om f.eks. seksuell trakassering eller saker der studentene har tatt opp eller ønsker å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombud er Nina Foss Lilleng, tlf. 98685198, nina.f.lilleng(at)gmail.com

Kontakttelefon for seksuell trakassering:

Balansekunsts rådgivningstelefon er et gratis tilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag. Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929.

#metoo-telefonen er åpen på tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00 og er tilgjengelig for alle Balansekunst-medlemmer. Er du ikke medlem? Det koster ingenting for enkeltpersoner å bli støttemedlem.