Eksamen

Høyskolen for dansekunst benytter karaktersystemet bestått/ikke bestått. Studentene vurderes kontinuerlig av skolens pedagoger og veiledere og skal også kontinuerlig vurdere egen prosess, såkalt formativ vurdering. Studentens egenvurdering i dialog med lærer/veileder står sentralt. I tillegg vurderes studenten summarisk gjennom eksamen.