I studio: Lisa Colette Bysheim

Før påske delte dansekunstner Lisa Colette Bysheim sin praksis med studentene. Lisa har en MA i koreografi fra KhiO og har tidligere gått på Skolen for samtidsdans.
Skrevet av:
Lilja Björk Haraldsdottir, Lisa Colette Bysheim
Publisert:
22.04.2022

Lisa Colette Bysheim er dansekunstner fra Bergen med base i Oslo. Hun har tidligere gått bl.a på Skolen for samtidsdans og har en MA i koreografi fra Kunsthøyskolen i Oslo. Arbeidet hennes sentreres rundt språk hvor hun leker med tvetydig tekst og koreografi for å åpne og utvide opplevelsen av å navigere gjennom forskjellige lag av mening.

Hva er fokuset i klassene dine denne våren?

 

Jeg har delt min kunstneriske praksis hvor jeg arbeider med tekst, stemme og improvisasjon. Sammen med studentene har vi utforsket konstruksjonen av språk - og hvordan det beveger seg i fantasi, logikk og mening. Vi har hatt en leken tilnærming til bevegelse og stemmebruk, hvor vi improviserer med ulike oppgaver lagvis,slik at ord og bevegelse etterhvert flettes sammen. Vi har danset og snakket samtidig, alene, i duett og mindre grupper.

 

Fokuset vårt har vært å undersøke hvordan språk og bevegelse sammen kan danne multi-lineære narrativ. Det har vært viktig for meg at studentene ble komfortable med stemmebruk; at det ble en kroppslig utforskning av lyd som er med på å informere bevegelses utforskningen. Vi har systematisk jobbet gjennom en serie øvelser hvor vi har: 

-    undersøkt tekst/bevegelse forholdet

-    jobbet med repetisjon av enkelte ord: for å kroppsliggjøre ordene, oppdage lydlig teksturer

-    laget korte 1. min duetter

-    arbeidet med lyden av ord (uttalelse, ordlyden, teksturer, assosiasjoner)

-    fragmentert og dekonstruert ord for å oppdage assosiasjoner og kvaliteter

-    utforsket transformasjon av ord basert på assosiasjon, fragmentering av ordlyden for å finne nye ord, setninger og assosiasjoner

-    utforsket mening som kan skapes i eksisterende tekst ved å velge en setning, dekonstruere, fragmentere, repetere og utforske ulike måter å si teksten på. Endre rekkefølgen på ordene for å skape andre måter å forstå det tekstlige. Vi har gjort dette både alene, i duett og i grupper

-    jobbet med å åpne opp og utvide opplevelsen av å navigere seg gjennom lag av mening

-    arbeidet med spontanskriving basert på det en ser og hører

-    arbeidet i duetter og kontaktarbeid

-    hatt lengre gruppe improvisasjoner mot slutten av hver økt

Vi har arbeidet med tekst og stemme for å dekonstruere det meningsbærende, se på ordenes betydning og hvordan de forståes i en kontekst. Vi har jobbet med å finne ulike innganger for å arbeide med tekst som kan trigge egen fantasi. Ønsket mitt har vært å gi studentene verktøy og innganger til å arbeide med ord, stemme og tekst som kan videreutvikles og spesifisere til fremtidige prosjekter og samarbeid.

 

Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Portrettfoto av Lisa Colette Bysheim, tatt av Kasey Leigh Davies
Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Se flere bilder her:

No items found.
Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Se flere bilder her:

No items found.
Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Se flere her bilder:

No items found.
Lisa Colette Bysheim: Foto: Kasey Leigh Davies

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid?

Jeg håper at workshopsuken har åpnet opp for at det er ulike måter å produsere og utforske tekst— at teksten kan skapes på “dansegulvet” gjennom lek og improvisasjon. Jeg ønsket å utfordre studentene på hva en tekst potensielt kan være og hvordan den kan kroppsliggjøres for å skape flertydig mening. For meg trenger ikke en tekst å være en lineær narrativ som beskriver hva dansen handler om. Min koreografiske tilnærming er å skape et lekent rom som åpner opp for flertydige betydninger og sammenheng. En tilstand hvor man kan bevege seg mellom lag av fiksjon, tilstedeværelse, og gjennom dette begi seg på en indre reise i det som oppstår i friksjonen mellom tekst, lyd og bevegelse. Utforskningene informeres av tekstlige referanser, filosofisk tenkning, utprøving av ideer på gulvet, refleksjon, observasjoner og diskusjon i gruppen.

 

Referanser som vi har sett på er: Anne Carson “Float” og “Decreation”, Jacques Derrida “Voice and Phenomenon”, Anders Paulin “Twin Figure of Mimisis I & II”, Roland Barthes “Mythologies”, Inger Christensen “Alfabet” og Anne Boyer “Garments Against Women”. Disse er eksempler på tekster som har vært viktige referanser for min kunstneriske praksis.

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Les også: