Nytt forskningsprosjekt: lærerstudenter møter dansestudenter

Høyskolen for dansekunst deltar i et laboratorium hvor vi undersøker hvordan dansestudenter og lærerstudenter kan møtes og samarbeide om et kunstprosjekt.
Skrevet av:
Hedvig Lykke
Publisert:
20.09.2021

Høyskolen for dansekunst deltar i forskningsprosjektet pARTiciPED med utvikling og gjennomføring av aktiviteter med utgangspunkt i KROM-metoden, og med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag.  

3.års studenter fra Høyskolen for dansekunst skal i samarbeid med lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold utvikle tre ulike kunstprosjekter som skal gjennomføres med elever i barneskoler i Østfold i 2022.

Utgangspunktet for utformingen av aktiviteter og innhold i produksjonen er den kunstpedagogiske metoden KROM, samt didaktiske grunnprinsipper for læring og undervisning. Tematikken i kunstproduksjonene skal forankres i ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene i læreplanen.

HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

På besøk i Halden fikk studentene prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Foto: Hedvig Lykke

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen.

I pARTiciPED møtes elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere i ulikeDKS-laboratorier. Høyskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vilutvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer».

Dansetudentene forbereder seg på å møte målgruppa som en del av prosessen med å lage et kunstprosjekt for DKS. Foto: Ida Frømyr Borgen

I pARTiciPED deltar Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse som forskere fra HFDK. Deres forskning/kunstneriske utviklingsarbeid er knyttet opp til de koreografiske verktøyene – kropp tid og rom, og tar utgangspunkt i den kunstpedagogiske metode KROM (kropp i rom). I pARTiciPED undersøker de hvordan KROM som metode fungerer i et tverrfaglig samarbeid.

Forskningsfunnene vil formidles gjennom film, artikler og konferansebidrag.

 

Les om pARTiciPED under Forskning og på Høgskolen i Østfold sine nettsider.

HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

På besøk i Halden fikk studentene prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Foto: Hedvig Lykke

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen.

I pARTiciPED møtes elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere i ulikeDKS-laboratorier. Høyskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vilutvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer».

Dansetudentene forbereder seg på å møte målgruppa som en del av prosessen med å lage et kunstprosjekt for DKS. Foto: Ida Frømyr Borgen

I pARTiciPED deltar Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse som forskere fra HFDK. Deres forskning/kunstneriske utviklingsarbeid er knyttet opp til de koreografiske verktøyene – kropp tid og rom, og tar utgangspunkt i den kunstpedagogiske metode KROM (kropp i rom). I pARTiciPED undersøker de hvordan KROM som metode fungerer i et tverrfaglig samarbeid.

Forskningsfunnene vil formidles gjennom film, artikler og konferansebidrag.

 

Les om pARTiciPED under Forskning og på Høgskolen i Østfold sine nettsider.

HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

På besøk i Halden fikk studentene prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Foto: Hedvig Lykke

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen.

I pARTiciPED møtes elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere i ulikeDKS-laboratorier. Høyskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vilutvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer».

HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

På besøk i Halden fikk studentene prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Foto: Hedvig Lykke

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen.

I pARTiciPED møtes elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere i ulikeDKS-laboratorier. Høyskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vilutvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer».

Dansetudentene forbereder seg på å møte målgruppa som en del av prosessen med å lage et kunstprosjekt for DKS. Foto: Ida Frømyr Borgen

I pARTiciPED deltar Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse som forskere fra HFDK. Deres forskning/kunstneriske utviklingsarbeid er knyttet opp til de koreografiske verktøyene – kropp tid og rom, og tar utgangspunkt i den kunstpedagogiske metode KROM (kropp i rom). I pARTiciPED undersøker de hvordan KROM som metode fungerer i et tverrfaglig samarbeid.

Forskningsfunnene vil formidles gjennom film, artikler og konferansebidrag.

 

Les om pARTiciPED under Forskning og på Høgskolen i Østfold sine nettsider.

Se flere bilder her:

No items found.
HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

På besøk i Halden fikk studentene prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Foto: Hedvig Lykke

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen.

I pARTiciPED møtes elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere i ulikeDKS-laboratorier. Høyskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vilutvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer».

Dansetudentene forbereder seg på å møte målgruppa som en del av prosessen med å lage et kunstprosjekt for DKS. Foto: Ida Frømyr Borgen

I pARTiciPED deltar Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse som forskere fra HFDK. Deres forskning/kunstneriske utviklingsarbeid er knyttet opp til de koreografiske verktøyene – kropp tid og rom, og tar utgangspunkt i den kunstpedagogiske metode KROM (kropp i rom). I pARTiciPED undersøker de hvordan KROM som metode fungerer i et tverrfaglig samarbeid.

Forskningsfunnene vil formidles gjennom film, artikler og konferansebidrag.

 

Les om pARTiciPED under Forskning og på Høgskolen i Østfold sine nettsider.

Se flere bilder her:

No items found.
HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

På besøk i Halden fikk studentene prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Foto: Hedvig Lykke

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen.

I pARTiciPED møtes elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere i ulikeDKS-laboratorier. Høyskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vilutvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer».

Se flere her bilder:

No items found.
HFDK på besøk i Halden 10. september 2021. Foto: Martin Bergo Selsjord

Den 10. september møttes lærerstudentene og dansestudentene i Halden for første gang. Gjennom dagen fikk de prøve ut ulike verktøy og metoder for å samarbeide på tvers av fagfelt. Studentene ble delt i grupper og fikk startet arbeidet med kunstprosjektene. Prosjektene studentene skal lage sammen skal være en kunstopplevelse for elevene, og det er et krav at alle, - både studenter og barneskoleelever, skal delta aktivt.

Den 10. november skal studentene møtes igjen, denne gangen på Rom for Dans i Oslo. Da vil de jobbe videre med kunstprosjektene under veiledning av underviserne sine. I januar møtes studentene på en barneskole i Østfold. Der får de teste ut prosjektene sine i praksis og får tilbakemeldinger fra målgruppen og fra veilederne. I begynnelsen av februar kommer kunstprosjektene ut i barneskoler i Østfold som en del av lærerstudentenes praksis.

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Les også: