Tverrfaglig samarbeid med Norges musikkhøgskole

Før påske gjennomførte vi et samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH), med mål om å styrke kompetansen og kommunikasjonen på tvers av fagfeltene dans og musikk.
Skrevet av:
Ida Frømyr Borgen
Publisert:
12.05.2021

Som første ledd i prosjektet fikk studentene ved begge institusjonene en innføring i hverandres fagfelt. Undervisningen i dansekunst og koreografi ble ledet av førsteamanuensiser ved HFDK Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos. Professor ved NMH Henrik Hellstenius var ansvarlig for undervisningen i musikk og komposisjon.

Etter dette ble studentene delt i grupper på tvers av utdanningene og fikk i oppgave å skape forestillinger der begge kunstartene var tilstede. Dansestudentene ble utfordret til å lage lyd og musikkstudentene ble utfordret til bevege seg, og sammen skulle de skape et helhetlig kunstuttrykk.

Avslutningsvis var studentene publikum på hverandres forestillinger, og det var spennende å se at samarbeidet resulterte i tre svært forskjellige uttrykk. Vi vil takke alle de involverte for samarbeidet!

Under kan du lese om studentenes erfaringer med prosjektet.  

Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Student fra HFDK.

Hva har dette å gjøre med koreografi og komposisjon for deg? Hvordan tenker du nå om rom, bevegelse, musikk og lys som kompositoriske elementer?

"Musik och ljus som är nya kompositoriska element vi jobbat med, tänker jag nu efter projektets gång är lika viktigt som rum eller rörelse för helheten av ett stycke. Jag tänker att det är viktigt att ha dessa element i tanken genom en process för att det ska kunna jobbs kompositoriskt tillsammans med rörelse och rum. Det är inte något man ”bara” kan lägga till, elementerna i sig själv kräver också en egen process."

- Dansestudent HFDK

"Som komponist er det lett å føle på at man skal holde seg innenfor det lydlige, og at de andre elementene er langt utenfor vårt fagområde. Det jeg har erfart som i stor grad motsier dette er jo at både bevegelser, rom, objekter og lyd henger sammen, og at å separere det ene fra det andre i prosessen ikke vil gi rom for at disse elementene kan utvikles sammen."

- Komponiststudent NMH

"Prosjektet likestiller dansen og musikken, og gjør det til et mer komplisert verk. Sånn sett ser jeg nok på koreografien og komposisjonen mer helhetlig. Når alt står sammen, gir de ulike utrykkene mer mening, fordi de komplimenterer hverandre."

- Dansestudent HFDK

"Jeg vil at lyden jeg bruker er like gjennomtenkt som bevegelsene jeg gjør i videre arbeid. I tillegg er det fint å nå kjenne noen som ønsker å komponere, og som også har litt mer forståelse for dans og bevegelse. Dermed er det enklere for meg å kunne bruke deres kunnskap i egne prosjekter senere."

- Dansestudent HFDK

"Å gå inn i samarbeidet med tanken om at vi er likestilte som dansere og komponister tror jeg har hatt mye å si for arbeidet som fulgte. Selv kjente jeg på en ganske stor skapende frihet når jeg på et vis fikk "tillatelse" til å komme med forslag og ta egne valg i bevegelsesmaterialet."

- Komponiststudent NMH

Studenter fra HFDK og NMH.

Er det noe av det du har vært med på som du vil ta med videre inn i ditt arbeid?

"Jeg kjenner personlig på at definisjonen av hva en komponist er eller kan være har blitt utfordret og utvidet, og jeg kjenner på en mye større kunstnerisk frihet når jeg ser fremover mot nye prosjekter."

- Komponiststudent NMH

"Vår felles inngang ble rommet. Jeg har fått erfart tidligere at rom som inngang, eller rom som et verktøy for å skape dansekunst har vært veldig viktig for meg. I møte med komponiststudentene fikk jeg dermed en bredere forståelse for hvordan rom fungerer på kunsten, da de hadde sine erfaringer med inn i prosjektet. Rommet opplevdes ikke så låst og“viktig” på en måte, men mer lekent og åpent."

- Dansestudent HFDK

"Noe annet jeg tar med meg videre i komposisjonsprosessen er tanker rundt musikalsk struktur. Det som kan føles veldig riktig og sant i en utelukkede musikalsk sammenheng, vil ikke nødvendigvis fungere på samme måte i møte med scenekunsten. Dette gjør det også lettere å tenke friere rundt struktur i den rene musikken."

- Komponiststudent NMH

«Jeg opplever kanskje nå at jeg er kunst. At kunst er ikke flertydig lenger; det er entydig. Jeg forstår alt.»

- Komponiststudent NMH

Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Student fra HFDK.

Hva har dette å gjøre med koreografi og komposisjon for deg? Hvordan tenker du nå om rom, bevegelse, musikk og lys som kompositoriske elementer?

"Musik och ljus som är nya kompositoriska element vi jobbat med, tänker jag nu efter projektets gång är lika viktigt som rum eller rörelse för helheten av ett stycke. Jag tänker att det är viktigt att ha dessa element i tanken genom en process för att det ska kunna jobbs kompositoriskt tillsammans med rörelse och rum. Det är inte något man ”bara” kan lägga till, elementerna i sig själv kräver också en egen process."

- Dansestudent HFDK

"Som komponist er det lett å føle på at man skal holde seg innenfor det lydlige, og at de andre elementene er langt utenfor vårt fagområde. Det jeg har erfart som i stor grad motsier dette er jo at både bevegelser, rom, objekter og lyd henger sammen, og at å separere det ene fra det andre i prosessen ikke vil gi rom for at disse elementene kan utvikles sammen."

- Komponiststudent NMH

"Prosjektet likestiller dansen og musikken, og gjør det til et mer komplisert verk. Sånn sett ser jeg nok på koreografien og komposisjonen mer helhetlig. Når alt står sammen, gir de ulike utrykkene mer mening, fordi de komplimenterer hverandre."

- Dansestudent HFDK

"Jeg vil at lyden jeg bruker er like gjennomtenkt som bevegelsene jeg gjør i videre arbeid. I tillegg er det fint å nå kjenne noen som ønsker å komponere, og som også har litt mer forståelse for dans og bevegelse. Dermed er det enklere for meg å kunne bruke deres kunnskap i egne prosjekter senere."

- Dansestudent HFDK

"Å gå inn i samarbeidet med tanken om at vi er likestilte som dansere og komponister tror jeg har hatt mye å si for arbeidet som fulgte. Selv kjente jeg på en ganske stor skapende frihet når jeg på et vis fikk "tillatelse" til å komme med forslag og ta egne valg i bevegelsesmaterialet."

- Komponiststudent NMH

Studenter fra HFDK og NMH.

Er det noe av det du har vært med på som du vil ta med videre inn i ditt arbeid?

"Jeg kjenner personlig på at definisjonen av hva en komponist er eller kan være har blitt utfordret og utvidet, og jeg kjenner på en mye større kunstnerisk frihet når jeg ser fremover mot nye prosjekter."

- Komponiststudent NMH

"Vår felles inngang ble rommet. Jeg har fått erfart tidligere at rom som inngang, eller rom som et verktøy for å skape dansekunst har vært veldig viktig for meg. I møte med komponiststudentene fikk jeg dermed en bredere forståelse for hvordan rom fungerer på kunsten, da de hadde sine erfaringer med inn i prosjektet. Rommet opplevdes ikke så låst og“viktig” på en måte, men mer lekent og åpent."

- Dansestudent HFDK

"Noe annet jeg tar med meg videre i komposisjonsprosessen er tanker rundt musikalsk struktur. Det som kan føles veldig riktig og sant i en utelukkede musikalsk sammenheng, vil ikke nødvendigvis fungere på samme måte i møte med scenekunsten. Dette gjør det også lettere å tenke friere rundt struktur i den rene musikken."

- Komponiststudent NMH

«Jeg opplever kanskje nå at jeg er kunst. At kunst er ikke flertydig lenger; det er entydig. Jeg forstår alt.»

- Komponiststudent NMH

Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Student fra HFDK.

Hva har dette å gjøre med koreografi og komposisjon for deg? Hvordan tenker du nå om rom, bevegelse, musikk og lys som kompositoriske elementer?

"Musik och ljus som är nya kompositoriska element vi jobbat med, tänker jag nu efter projektets gång är lika viktigt som rum eller rörelse för helheten av ett stycke. Jag tänker att det är viktigt att ha dessa element i tanken genom en process för att det ska kunna jobbs kompositoriskt tillsammans med rörelse och rum. Det är inte något man ”bara” kan lägga till, elementerna i sig själv kräver också en egen process."

- Dansestudent HFDK

"Som komponist er det lett å føle på at man skal holde seg innenfor det lydlige, og at de andre elementene er langt utenfor vårt fagområde. Det jeg har erfart som i stor grad motsier dette er jo at både bevegelser, rom, objekter og lyd henger sammen, og at å separere det ene fra det andre i prosessen ikke vil gi rom for at disse elementene kan utvikles sammen."

- Komponiststudent NMH

"Prosjektet likestiller dansen og musikken, og gjør det til et mer komplisert verk. Sånn sett ser jeg nok på koreografien og komposisjonen mer helhetlig. Når alt står sammen, gir de ulike utrykkene mer mening, fordi de komplimenterer hverandre."

- Dansestudent HFDK

"Jeg vil at lyden jeg bruker er like gjennomtenkt som bevegelsene jeg gjør i videre arbeid. I tillegg er det fint å nå kjenne noen som ønsker å komponere, og som også har litt mer forståelse for dans og bevegelse. Dermed er det enklere for meg å kunne bruke deres kunnskap i egne prosjekter senere."

- Dansestudent HFDK

"Å gå inn i samarbeidet med tanken om at vi er likestilte som dansere og komponister tror jeg har hatt mye å si for arbeidet som fulgte. Selv kjente jeg på en ganske stor skapende frihet når jeg på et vis fikk "tillatelse" til å komme med forslag og ta egne valg i bevegelsesmaterialet."

- Komponiststudent NMH

Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Bilde av kunstprosjekt
Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Bilde av kunstprosjekt
Student fra HFDK.

Hva har dette å gjøre med koreografi og komposisjon for deg? Hvordan tenker du nå om rom, bevegelse, musikk og lys som kompositoriske elementer?

"Musik och ljus som är nya kompositoriska element vi jobbat med, tänker jag nu efter projektets gång är lika viktigt som rum eller rörelse för helheten av ett stycke. Jag tänker att det är viktigt att ha dessa element i tanken genom en process för att det ska kunna jobbs kompositoriskt tillsammans med rörelse och rum. Det är inte något man ”bara” kan lägga till, elementerna i sig själv kräver också en egen process."

- Dansestudent HFDK

"Som komponist er det lett å føle på at man skal holde seg innenfor det lydlige, og at de andre elementene er langt utenfor vårt fagområde. Det jeg har erfart som i stor grad motsier dette er jo at både bevegelser, rom, objekter og lyd henger sammen, og at å separere det ene fra det andre i prosessen ikke vil gi rom for at disse elementene kan utvikles sammen."

- Komponiststudent NMH

"Prosjektet likestiller dansen og musikken, og gjør det til et mer komplisert verk. Sånn sett ser jeg nok på koreografien og komposisjonen mer helhetlig. Når alt står sammen, gir de ulike utrykkene mer mening, fordi de komplimenterer hverandre."

- Dansestudent HFDK

"Jeg vil at lyden jeg bruker er like gjennomtenkt som bevegelsene jeg gjør i videre arbeid. I tillegg er det fint å nå kjenne noen som ønsker å komponere, og som også har litt mer forståelse for dans og bevegelse. Dermed er det enklere for meg å kunne bruke deres kunnskap i egne prosjekter senere."

- Dansestudent HFDK

"Å gå inn i samarbeidet med tanken om at vi er likestilte som dansere og komponister tror jeg har hatt mye å si for arbeidet som fulgte. Selv kjente jeg på en ganske stor skapende frihet når jeg på et vis fikk "tillatelse" til å komme med forslag og ta egne valg i bevegelsesmaterialet."

- Komponiststudent NMH

Bilde av kunstprosjekt
Studenter fra HFDK og NMH.

Er det noe av det du har vært med på som du vil ta med videre inn i ditt arbeid?

"Jeg kjenner personlig på at definisjonen av hva en komponist er eller kan være har blitt utfordret og utvidet, og jeg kjenner på en mye større kunstnerisk frihet når jeg ser fremover mot nye prosjekter."

- Komponiststudent NMH

"Vår felles inngang ble rommet. Jeg har fått erfart tidligere at rom som inngang, eller rom som et verktøy for å skape dansekunst har vært veldig viktig for meg. I møte med komponiststudentene fikk jeg dermed en bredere forståelse for hvordan rom fungerer på kunsten, da de hadde sine erfaringer med inn i prosjektet. Rommet opplevdes ikke så låst og“viktig” på en måte, men mer lekent og åpent."

- Dansestudent HFDK

"Noe annet jeg tar med meg videre i komposisjonsprosessen er tanker rundt musikalsk struktur. Det som kan føles veldig riktig og sant i en utelukkede musikalsk sammenheng, vil ikke nødvendigvis fungere på samme måte i møte med scenekunsten. Dette gjør det også lettere å tenke friere rundt struktur i den rene musikken."

- Komponiststudent NMH

«Jeg opplever kanskje nå at jeg er kunst. At kunst er ikke flertydig lenger; det er entydig. Jeg forstår alt.»

- Komponiststudent NMH

Se flere bilder her:

No items found.
Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Student fra HFDK.

Hva har dette å gjøre med koreografi og komposisjon for deg? Hvordan tenker du nå om rom, bevegelse, musikk og lys som kompositoriske elementer?

"Musik och ljus som är nya kompositoriska element vi jobbat med, tänker jag nu efter projektets gång är lika viktigt som rum eller rörelse för helheten av ett stycke. Jag tänker att det är viktigt att ha dessa element i tanken genom en process för att det ska kunna jobbs kompositoriskt tillsammans med rörelse och rum. Det är inte något man ”bara” kan lägga till, elementerna i sig själv kräver också en egen process."

- Dansestudent HFDK

"Som komponist er det lett å føle på at man skal holde seg innenfor det lydlige, og at de andre elementene er langt utenfor vårt fagområde. Det jeg har erfart som i stor grad motsier dette er jo at både bevegelser, rom, objekter og lyd henger sammen, og at å separere det ene fra det andre i prosessen ikke vil gi rom for at disse elementene kan utvikles sammen."

- Komponiststudent NMH

"Prosjektet likestiller dansen og musikken, og gjør det til et mer komplisert verk. Sånn sett ser jeg nok på koreografien og komposisjonen mer helhetlig. Når alt står sammen, gir de ulike utrykkene mer mening, fordi de komplimenterer hverandre."

- Dansestudent HFDK

"Jeg vil at lyden jeg bruker er like gjennomtenkt som bevegelsene jeg gjør i videre arbeid. I tillegg er det fint å nå kjenne noen som ønsker å komponere, og som også har litt mer forståelse for dans og bevegelse. Dermed er det enklere for meg å kunne bruke deres kunnskap i egne prosjekter senere."

- Dansestudent HFDK

"Å gå inn i samarbeidet med tanken om at vi er likestilte som dansere og komponister tror jeg har hatt mye å si for arbeidet som fulgte. Selv kjente jeg på en ganske stor skapende frihet når jeg på et vis fikk "tillatelse" til å komme med forslag og ta egne valg i bevegelsesmaterialet."

- Komponiststudent NMH

Studenter fra HFDK og NMH.

Er det noe av det du har vært med på som du vil ta med videre inn i ditt arbeid?

"Jeg kjenner personlig på at definisjonen av hva en komponist er eller kan være har blitt utfordret og utvidet, og jeg kjenner på en mye større kunstnerisk frihet når jeg ser fremover mot nye prosjekter."

- Komponiststudent NMH

"Vår felles inngang ble rommet. Jeg har fått erfart tidligere at rom som inngang, eller rom som et verktøy for å skape dansekunst har vært veldig viktig for meg. I møte med komponiststudentene fikk jeg dermed en bredere forståelse for hvordan rom fungerer på kunsten, da de hadde sine erfaringer med inn i prosjektet. Rommet opplevdes ikke så låst og“viktig” på en måte, men mer lekent og åpent."

- Dansestudent HFDK

"Noe annet jeg tar med meg videre i komposisjonsprosessen er tanker rundt musikalsk struktur. Det som kan føles veldig riktig og sant i en utelukkede musikalsk sammenheng, vil ikke nødvendigvis fungere på samme måte i møte med scenekunsten. Dette gjør det også lettere å tenke friere rundt struktur i den rene musikken."

- Komponiststudent NMH

«Jeg opplever kanskje nå at jeg er kunst. At kunst er ikke flertydig lenger; det er entydig. Jeg forstår alt.»

- Komponiststudent NMH

Se flere bilder her:

No items found.
Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Student fra HFDK.

Hva har dette å gjøre med koreografi og komposisjon for deg? Hvordan tenker du nå om rom, bevegelse, musikk og lys som kompositoriske elementer?

"Musik och ljus som är nya kompositoriska element vi jobbat med, tänker jag nu efter projektets gång är lika viktigt som rum eller rörelse för helheten av ett stycke. Jag tänker att det är viktigt att ha dessa element i tanken genom en process för att det ska kunna jobbs kompositoriskt tillsammans med rörelse och rum. Det är inte något man ”bara” kan lägga till, elementerna i sig själv kräver också en egen process."

- Dansestudent HFDK

"Som komponist er det lett å føle på at man skal holde seg innenfor det lydlige, og at de andre elementene er langt utenfor vårt fagområde. Det jeg har erfart som i stor grad motsier dette er jo at både bevegelser, rom, objekter og lyd henger sammen, og at å separere det ene fra det andre i prosessen ikke vil gi rom for at disse elementene kan utvikles sammen."

- Komponiststudent NMH

"Prosjektet likestiller dansen og musikken, og gjør det til et mer komplisert verk. Sånn sett ser jeg nok på koreografien og komposisjonen mer helhetlig. Når alt står sammen, gir de ulike utrykkene mer mening, fordi de komplimenterer hverandre."

- Dansestudent HFDK

"Jeg vil at lyden jeg bruker er like gjennomtenkt som bevegelsene jeg gjør i videre arbeid. I tillegg er det fint å nå kjenne noen som ønsker å komponere, og som også har litt mer forståelse for dans og bevegelse. Dermed er det enklere for meg å kunne bruke deres kunnskap i egne prosjekter senere."

- Dansestudent HFDK

"Å gå inn i samarbeidet med tanken om at vi er likestilte som dansere og komponister tror jeg har hatt mye å si for arbeidet som fulgte. Selv kjente jeg på en ganske stor skapende frihet når jeg på et vis fikk "tillatelse" til å komme med forslag og ta egne valg i bevegelsesmaterialet."

- Komponiststudent NMH

Se flere her bilder:

No items found.
Student fra NMH.

Hva tenker du om samarbeidsprosessen med den andre, både komponister og dansere?

"En ting jeg la merke til med en gang var at det ikke er noen store skiller mellom musikalsk og bevegelig komposisjon. Den eneste forskjellen er måten du opplever de på, dans har hovedfokus på synet, og musikk med hørsel."

- Komponiststudent NMH

"En annan del av processen handlade mycket om att förmedla min kunskap om dans till en person som aldrig dansat förut. Hur förklarar jag saker och vilka ord använder jag?"

- Dansestudent HFDK

"For å være helt ærlig, er jeg positivt overrasket. Jeg gikk inn i prosjektet med en skeptisk tanke om at det kom til å bli for mye kreativ knuffing, det gjorde det altså ikke. Alle, både dansere og komponister, var så på ballen og slo ikke ned ideer til andre. Vi forsøkte alle sine ideer, og tok med de som gruppen syntes fungerte. Det var rett og slett en magisk samarbeidsprosess, der jeg følte meg ivaretatt og hørt, noe som også ga meg overskudd til å ta vare og høre på andre."

- Komponiststudent NMH

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Les også: