Studieplan og emner

Høyskolen for dansekunst vil med studiet bachelor i dansekunst og koreografi gi studentene et tydelig ståsted som skapende dansekunstnere, og en bred erfaring med koreografisk arbeid og koreografisk tenkning. Kompetansen som utvikles kan knyttes opp til et kunstnerisk virke der kunstneren er i stand til å jobbe selvstendig med nyskapende prosjekter.
Studieplan del 1 - Her kan lese mer om kompetansemål, undervisningsformer og oppbygning av studiet.

Studieplan del 2 - Her kan lese mer om studiets 5 fagemner og spesifikke kompetansemål for det enkelte emne

Emner

Studieprogrammet er inndelt i 5 fagemner: Dansefag, Koreografiske fag, Kommunikasjonsfag, Produksjonsfag og Prosjektarbeid og bachelorprosjekt.

Studieløp

1. år
Studiepoeng: 60
Dansefag del 1
Koreografiske fag del 1
Kommunikasjonsfag del 1
Produksjonsfag del 1
Prosjektarbeid del 1
20
20
5
5
10
2. år
Studiepoeng: 60
Dansefag del 2
Koreografiske fag del 2
Kommunikasjonsfag del 2
Produksjonsfag del 2
Prosjektarbeid del 2
15
20
5
5
15
3. år
Studiepoeng: 60
Dansefag del 3
Koreografiske fag del 3
Kommunikasjonsfag del 3
Produksjonsfag del 3
Prosjektarbeid del 3 og bachelorprosjekt
10
15
5
5
25