Utveksling

Høyskolen for dansekunst er en del av Erasmus+ programmet. Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner i Norge økonomisk støtte for å sende studenter på utveksling i Europa. Høyskolen for dansekunst er godkjent i Erasmus+ for perioden 2021 – 2027. Studentene ved Høyskolen for dansekunst har mulighet til å dra på praksisopphold etter fullført grad gjennom Erasmus+.

For mer informasjon om Erasmus+, besøk: Erasmus+

Praksismobilitet etter fullført grad

Ved Høyskolen for dansekunst tilbyr vi utveksling etter endt utdanning. Denne utvekslingen foregår på et selvvalgt praksissted i Europa, og varer fra 2 til 12 måneder. Studentene som ønsker å dra på praksis etter endt utdanning, må gjennom en søknadsprosess. Denne søknadsprosessen foregår i løpet av tredje studieår. Praksisen må gjennomføres innen 12 måneder etter fullført grad.

Søknadsprosess

Studenter som ønsker å dra på praksis etter endt utdanning, må sende skriftlig søknad på eget søknadsskjema til Erasmuskoordinator ved Høyskolen for dansekunst. Studenten må selv finne et kompani eller en relevant praksisplass i Europa, og informasjon om denne må legges ved søknaden. Ved innvilget søknad, må utvekslingsopplegget godkjennes av både sender- og mottakerinstitusjon. Avtale om utveksling utformes og signeres av begge parter før avreise.

Se også: 

Erasmus Policy Statement (EPS)

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027


Nyttige lenker:
 

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning