Utveksling

HFDk har avtale om utveksling med Stockholms konstnärliga högskola, men studenter kan også søke om å ta utveksling ved andre høyskoler eller universiteter i Europa.
(Stockholms konstnärliga högskola - hentet fra Wikipedia)

Søknadsprosess

Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet, må sende skriftlig søknad på eget søknadsskjema til studieleder / dekan  ved Høyskolen for dansekunst og gjeldende utdanningsinstitusjon. Søknad om endring av utdanningsplan gjøres på samme måte. Utvekslingsopplegget må godkjennes av begge utdanningsinstitusjoner. Avtale om utveksling utformes som vedlegg til utdanningsplanen.

Erasmus+

Høyskolen for dansekunst er en del av Erasmus+ programmet, et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Erasmus+ gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter støtte til å reise på utveksling i Europa. Høyskolen for dansekunst er godkjent for perioden 2021 – 2027. Studenter kan reise på studieutveksling, praksisopphold eller praksisopphold etter fullført grad.

For mer informasjon besøk: Erasmus+


Se også: 

Erasmus Policy Statement (EPS)

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027


Nyttige lenker:
 

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning