Møt studentene

Kull 2022 - 2025 består av 10 studenter med ulik bakgrunn og kunstnerisk fokus.

Aina Marie Thiis Franck

Aina er født i 2002, og kommer fra Hurdal kommune i Viken. Før hun begynte på Høyskolen for dansekunst, gikk hun til sammen 13 år på Steinerskolen, og hun kaller seg derfor «en ekte steiner-kid». Det var på Steinerskolen Aina først oppdaget sine kunstneriske interesser. Kunstnerisk er hun interessert i komplimenterende uttrykk, det å blande ulike kunstformer, performance, og kunst som aktivisme.

Haranni Umakanthan

Haranni er født i 1999 og er utdannet sykepleier. Hun er født og oppvokst i Norge, og har røtter fra Tamil Eelam. Kunstnerisk er Haranni interessert i å utforske bevegelser som er lekne og som går utenfor sin komfortsone. I tillegg er hun interessert i å knytte sine egne erfaringer og aktivisme inn i dansekunsten.

Hedda Aker

Hedda er født i 2000 og kommer fra Asker. Å danse, være kreativ og skapende med kroppen gir Hedda mye glede, noe som var avgjørende for at hun søkte seg inn på Høyskolen for dansekunst.

Johannes Hellstenius

Johannes er født i 2002 og kommer fra Bærum. Han har bakgrunn fra teater og musikk, i tillegg til kreativ dans. På Høyskolen for dansekunst, er han spesielt interessert i forholdet mellom «kropp» og «rom», og å bevege seg i spiraler.

Lina Haugen

Lina er født i 2003 og kommer fra Skien. Hun er spesielt interessert i å legge meningen i bevegelsene hun lager, heller enn å finne en viktig mening for så å gjøre den om til bevegelse. Lina liker best å fokusere på det kroppslige i dansen.

Mari Cederbrand

Mari er født i 2001 og kommer fra Kjelsås i Oslo. På HFDK er hun spesielt interessert i det koreografiske arbeidet. Hun synes det er spennende å lære om dansedramaturgi, og å jobbe med komposisjon i egne kunstneriske prosesser. I tillegg undersøker Mari hvordan hun kan kombinere dans og teater, samtidig som hun er veldig nysgjerrig på å finne det som er særegent ved dansekunsten.

Marikken Solli Omvik

Marikken er født i 1998 og kommer fra Tjøme. Helt siden hun begynte å danse som barn, har scenekunsten vært et rom for gjenkjennelse. I dag blir Marikken inspirert av å se hvordan gjenkjennelse og bilder kan dukke opp gjennom det absurde og abstrakte.

Mattea Skjeldal

Mattea er født i 2001 og kommer fra Jæren i Rogaland. Hun har gått tre år på danselinja på Vågen VGS og hadde to år med dans på Hedmarktoppen Folkehøyskole, før hun søkte seg inn på Høyskolen for dansekunst. Til nå har Mattea utforsket hvordan hun kan bruke scores (språk/indre dialoger) i danseteknikk, improvisasjon og i kunstneriske arbeid.

Nadine Nicole Nascimento Normann

Nadine er født i 2003 og har vokst opp i både Brasil og Norge. Hun har bakgrunn i både klassiske og urbane dansestiler. Før hun begynte på Høyskolen for dansekunst, fokuserte Nadine mest på samtidsdans og hiphop, og gikk danselinjen på Vågen videregående skole. Akkurat nå interesserer hun seg for absurd komposisjon og hvilke følelser det vekker i et publikum. Hun liker også å utforske hvilke kvaliteter musikk kan vekke i en bevegelse, og å utfordre balansen i snurrer og opp-ned.

Tuva Krohn

Tuva er født i 2003 og kommer fra Jessheim. Hun er for tiden interessert i motsetninger og ytterpunkter i dans, og hvordan hun kan bruke dansen til å uttrykke seg.