Organisasjon

Høyskolen for dansekunst ble stiftet i 2015 og startet opp året etter med studieprogrammet BA i dansekunst og koreografisk tenkning. I 2021 endret studieprogrammet navn til BA i dansekunst og koreografi. Skolen tar opp studenter hvert tredje år med plass til 20 studenter i hvert kull. Høyskolen er grunnlagt av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre som også er ansatt ved høyskolen som hhv. dekan og rektor og førsteamanuenser i dans. Utdanningen er godkjent av NOKUT og Kunnskapsdepartementet, og mottar fra 2019 driftsstøtte over statsbudsjettet.

Styret for Høyskolen for dansekunst er øverste ledelse og ansvarlig for studiet. Styret består per 17.10.2022 av:

Styreleder: Ane Smørås
Nestleder: Venke Marie Sortland (ansattes representant)

Styremedlem: Suzanne Bjørneboe
Styremedlem: Caroline Wahlström Nesse
Styremedlem: Gry Kipperberg
Varamedlem: Camilla Myhre
Varamedlem: Karstein Solli (vara for ansattes representant)

Studentrepresentant:
Marikken Solli Omvik
Varamedlem:
Hedda Aker

Styret ansetter faglig og administrativ ledelse, fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, samt opptakskomité, sensorer og FoU/KU-utvalg.

Ansettelsesutvalget består av rektor, dekan og studieleder, og ansetter faglærere i kortere engasjement. Ansettelsesutvalg er også valgkomité for styret og foreslår opptakskomité, FoU/KU-utvalg og sensorer.