Organisasjon

Høyskolen for dansekunst ble stiftet i 2015 og startet opp i 2016 med studieprogrammet Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning. I 2021 endret studieprogrammet navn til Bachelor i dansekunst og koreografi. Skolen tar opp studenter hvert tredje år med plass til 20 studenter i hvert kull. Høyskolen er grunnlagt av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, som også er ansatt ved høyskolen som hhv. dekan og rektor og førsteamanuenser i dans. Utdanningen er godkjent av NOKUT og Kunnskapsdepartementet, og har siden 2019 mottatt driftsstøtte over statsbudsjettet.

Styret for Høyskolen for dansekunst er øverste ledelse og ansvarlig for studiet. Styret består per 02.10.2023 av:

Styreleder: Ane Smørås
Nestleder: Venke Marie Sortland (ansattes representant)

Styremedlem: Suzanne Bjørneboe
Styremedlem: Caroline Wahlström Nesse
Styremedlem: Gry Kipperberg
Varamedlem: Camilla Myhre
Varamedlem: Karstein Solli (vara for ansattes representant)

Studentrepresentant:
Mari Cederbrand
Varamedlem:
Aina Marie Thiis Franck

Styret ansetter faglig og administrativ ledelse, fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, samt opptakskomité, sensorer og FoU/KU-utvalg.

Ansettelsesutvalget består av rektor, dekan og studieleder, og ansetter faglærere i kortere engasjement. Ansettelsesutvalg er også valgkomité for styret og foreslår opptakskomité, FoU/KU-utvalg og sensorer.