Samarbeidspartnere

Høyskolen for dansekunst samarbeider med en rekke aktører innen det profesjonelle scenekunstmiljøet i Norge og Norden. Disse samarbeidene plasserer studentene midt i det profesjonelle dansekunstfeltet og er med på å etablere nettverk. 

Rom for Dans

Rom for dans er et kunst- og kompetansesenter, og en viktig forskningspartner for Høyskolen for dansekunst. Rom for Dans er støttet av Norsk kulturråd og Oslo Kommune og utvikler forestillinger og verksteder der barn og unge er deltakende.

Studentene ved Høyskolen har praksis i minst ett prosjekt ved Rom for Dans i studietiden, og får tilgang på den anerkjente KROM-metoden som er utviklet ved Rom for Dans. Gjennom samarbeidet får studentene direkte tilgang på oppdatert kunnskap og en unik kompetanse i å jobbe skapende for og med barn og unge. På Rom for Dans produserer og viser også en stor del av de profesjonelle dansekunstnerne i Oslo sine forestillinger. Studentene inviteres ofte inn på prøveforestillinger og får gå i dialog med kunstnerne. Mange profesjonelle dansere kommer daglig og trener på PRODA - profesjonell dansetrening som også holder til her. På den måten blir studentene ved høyskolen tidlig kjent med kravene og strukturene i arbeidslivet.

www.romfordans.no

Black Box Teater

Black Box Teater er en programmerende scene for nyskapende dans og teater. Teateret holder til i etasjen under høyskolen. Studentene ved høyskolen får ofte mulighet til å delta som prøvepublikum og får tilbud om billetter til redusert pris på de forskjellige forestillingene som vises på Black Box Teater. Teatrets ledelse har satt opp egne tilbud for byens scenekunststudenter. Studentene har også hatt praksis i produksjonsarbeid ved BBT, bl.a. under Oslo Internasjonale Teaterfestival.

www.blackbox.no

CODA International dance festival

CODA International dance festival avholdes annethvert år i Oslo. Våre studenter har hatt praksis og fått mulighet til å være frivillige ved festivalen, og deltar også som publikum.

www.codadancefest.no

Oktoberdans

Oktoberdans i Bergen er en internasjonal dansekunstfestival som avholdes annethvert år. Studentene får minst en gang i løpet av studietiden oppleve denne festivalen. De ser forestillinger, deltar i diskusjoner og seminarer, får et innblikk i arbeidet rundt festivalen fra festivalledelsen og møter festivalkunstnerne. 

www.oktoberdans.no

Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole er en fast samarbeidspartner som studentene ved høyskolen har minimum ett utvekslingsprosjekt med. Studentene får møte improvisasjons- og/eller komponist studentene ved NMH, og utvikler sammen en forestilling. Dette gir en unik erfaring med å jobbe tett sammen med komponister og musikere, og noen av samarbeidene har fortsatt etter endt studietid.

www.nmh.no

Stockholms Konstnärliga Högskola

Stockholms Konstnärliga Högskola er en fast internasjonal utvekslingspartner. I løpet av studietiden drar vi på felles utveksling til Stockholm og/eller studenter derfra kommer til oss. Utvekslingsprogrammet er med på å etablere internasjonale nettverk.

www.uniarts.se

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold, grunnskolelærerutdanningen, er en fast samarbeidspart for HFDK. Den kunstpedagogiske metoden KROM utviklet ved Rom for Dans og HFDK er del av fagplanen i pedagogikk ved HiØ. Undervisere fra HFDK deltar hvert år i det tverrinstitusjonelle prosjektet KROM på tvers.

Årene 2021-2023 deltar HFDK i et større forskningsprosjekt ved HiØ kalt pARTiciPED, støttet av Forskningsrådet. Her skal det undersøkes hvordan lærerstudenten kan styrkes i tverrsektoriale samarbeid i skolen, f.eks. i møte med Den kulturelle skolesekken. HFDK deltar i arbeidspakke 3, KROM. Her skal studenter fra HFDK i samarbeid medlærerstudenter utvikle et DKS-prosjekt for skolen. Dette vil gi en unik praksis innenfor rammen av DKS. Kompetansen som utvikles under pARTiciPED blir en pilot som skal fortsatte også etter 2023 slik at fremtidige studenter får delta i tilsvarende studentsamarbeid.

https://www.hiof.no

NTNU

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, grunnskolelæreutdanningen, deltar i forskningsprosjektet pARTiciPED der HFDK er del av arbeidspakke 3, KROM.

HFDK samarbeider i den sammenheng med NTNU om et kurs i KROM for lærerstudenter med fordypning i kunst og håndtverk. Målet er i første omgang å utvikle et nytt emne i estetiske læreprosesser og fagdidaktikk ved NTNU, der KROM blir del av fagplanen.

https://www.ntnu.no

Danseinformasjonen

Danseinformasjonen er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst. Senteret skal bl.a. være en informasjonskilde for dansekunstnere og et kompetansesenter for arbeid omkring dans.

HFDK har et samarbeid med Danseinformasjonen gjennom en biblioteksavtale, og Danseinformasjonens ansatte brukes også som forelesere innenfor nyere dansehistorie og -politikk. Det gir studentene ved HFDK direkte kontakt med et utvidet kompetansemiljø og tilgang til det største biblioteket for dans i Norge.

https://www.danseinfo.no

PRODA

PRODA profesjonell dansetrening er et fagtilbud som bl.a. tilbyr gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere.

HFDK har de senere årene samarbeidet med PRODA om kurs og etterutdanning. Samarbeidet skjer både i Oslo, Trondheim, Nord-Trøndelag og Østfold/Viken. Kursene har bl.a. omhandlet veiledning av dansekunstneriske prosesser som er en av flere kjernekompetanser ved HFDK.

PRODA Oslo er samlokalisert med HFDK. Gjennom årene har HFDK også samarbeidet med PRODA Oslo om ansettelse av internasjonale gjestepedagoger. Mange profesjonelle dansere kommer daglig og trener på PRODA. Det gjør at studentene ved HFDK møter de profesjonelle utøverne daglig og tidlig får innblikk i en dansekunstners hverdag.

https://proda.no

Den kulturelle skolesekken Viken

DKS Viken (tidligere Østfold Kulturutvikling) en viktig samarbeidspart i forskningsprosjektet pARTiciPED. Forestillinger som studentene ved HFDK utvikler skal i 2022 prøves ut i en mini-turné i skoleverket som DKS Viken/Østfold legger opp. Studentene får dermed prøve seg som skapende utøvere i en tilnærmet profesjonell situasjon. Studentene får i tillegg en unik innføring i hvordan DKS som ordning fungerer og får skreddersydde forelesninger fra representanter for DKS Viken.

https://www.denkulturelleskolesekken.no/viken/

Dansens Hus

Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans, og viser et bredt spekter av dansekunst, fra babyforestillinger til internasjonale gjestespill, fra nye til etablerte norske koreografer. Studentene ved Høyskolen for dansekunst får tilbud om rabatterte billetter og kan også delta i fagseminarer og diskusjoner. Tidligere studentgrupper har i samarbeid med Dansens Hus arrangert studentkvelder med deling av arbeider og sosialt fellesskap.

www.dansenshus.com

MUSAM, Kulturskolesamarbeidet Vesterålen

Informasjon om samarbeidet kommer.

DKS Oslo

Informasjon om samarbeidet med DKS Oslo kommer.