Visjon og formål

Studiet bachelor i dansekunst og koreografi har som mål å utdanne høyt kvalifiserte, selvstendige skapende og utøvende dansekunstnere. Studietilbudet holder et høyt internasjonalt nivå, og er landets eneste koreografiutdanning på bachelornivå.

Undervisningen bygger på skapende metoder fra koreografi og dansekunst. Fagstoffet undervises som verktøy og metoder, der studentens egne valg og utvikling av egne uttrykk er det sentrale målet. Grunnleggende bygger studiet på en dialogisk, individorientert pedagogikk, der veiledning av studentens egne kunstneriske prosesser er en sentral arbeidsmetode. Studentens egne erfaringer, interesser og valg settes i sentrum og hver student følges tett av veiledere.

Studentene skal gjennom studiet utvikle en selvstendighet og fleksibilitet som ses som viktig i et kunstfelt i stadig endring, der kunstneren selv må skape sin egen arbeidsplass. Det er et mål at studenten etter endt utdanning skal kunne arbeide både innenfor og utenfor eksisterende danseinstitusjoner, og plassere dansekunst på nye arenaer i samfunnet og i møte med ulike målgrupper.

Høyskolen for dansekunst har en sterk faglig profil og særegent for studiet er blant annet: