Praksis i Den kulturelle skolesekken

De neste ukene skal studentene ved Høyskolen for dansekunst gjennomføre praksis i Den kulturelle skolesekken (DKS) med forestillinger de selv har skapt.
Skrevet av:
Ida Frømyr Borgen og Camilla Myhre
Publisert:
02.02.2022

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Forestillingene som nå skal vises i DKS ble først utviklet høsten 2021, under veiledning av førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos og Camilla Myhre, her på høyskolen. Da fikk skoleklasser på 5. trinn i Oslo komme og oppleve og delta, og studentene fikk masse erfaring med å møte målgruppa. Les mer om de tre forestillingene her.

Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Glitch! av studenter Stine, Maria og Emilie. Foto Ida Frømyr Borgen

Samarbeidet med Høyskolen i Østfold er en del av forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor Høyskolen for dansekunst deltar med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag. I prosjektet forskes det på møtet mellom kunstner – lærer og kunststudent – lærerstudent, med mål å skape best mulig kunstopplevelser for barn i skolen. Les mer om forskningsprosjektet her.

Forsidebilde er fra forestillingen Går det bedre nå? av studenter Emma, Jon og Anne. Foto: Anne Halonen.  

Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Glitch! av studenter Stine, Maria og Emilie. Foto Ida Frømyr Borgen

Samarbeidet med Høyskolen i Østfold er en del av forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor Høyskolen for dansekunst deltar med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag. I prosjektet forskes det på møtet mellom kunstner – lærer og kunststudent – lærerstudent, med mål å skape best mulig kunstopplevelser for barn i skolen. Les mer om forskningsprosjektet her.

Forsidebilde er fra forestillingen Går det bedre nå? av studenter Emma, Jon og Anne. Foto: Anne Halonen.  

Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Glitch! av studenter Stine, Maria og Emilie. Foto Ida Frømyr Borgen

Samarbeidet med Høyskolen i Østfold er en del av forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor Høyskolen for dansekunst deltar med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag. I prosjektet forskes det på møtet mellom kunstner – lærer og kunststudent – lærerstudent, med mål å skape best mulig kunstopplevelser for barn i skolen. Les mer om forskningsprosjektet her.

Forsidebilde er fra forestillingen Går det bedre nå? av studenter Emma, Jon og Anne. Foto: Anne Halonen.  

Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Bilde av elever fra Tøyen skole og studenter ved HFDK.
Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Bilde av lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021.
Lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Glitch! av studenter Stine, Maria og Emilie. Foto Ida Frømyr Borgen

Samarbeidet med Høyskolen i Østfold er en del av forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor Høyskolen for dansekunst deltar med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag. I prosjektet forskes det på møtet mellom kunstner – lærer og kunststudent – lærerstudent, med mål å skape best mulig kunstopplevelser for barn i skolen. Les mer om forskningsprosjektet her.

Forsidebilde er fra forestillingen Går det bedre nå? av studenter Emma, Jon og Anne. Foto: Anne Halonen.  

Se flere bilder her:

No items found.
Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Glitch! av studenter Stine, Maria og Emilie. Foto Ida Frømyr Borgen

Samarbeidet med Høyskolen i Østfold er en del av forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor Høyskolen for dansekunst deltar med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag. I prosjektet forskes det på møtet mellom kunstner – lærer og kunststudent – lærerstudent, med mål å skape best mulig kunstopplevelser for barn i skolen. Les mer om forskningsprosjektet her.

Forsidebilde er fra forestillingen Går det bedre nå? av studenter Emma, Jon og Anne. Foto: Anne Halonen.  

Se flere bilder her:

No items found.
Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Lærerstudenter fra HiØ ser forestillingene under utvikling høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Glitch! av studenter Stine, Maria og Emilie. Foto Ida Frømyr Borgen

Samarbeidet med Høyskolen i Østfold er en del av forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor Høyskolen for dansekunst deltar med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbidrag. I prosjektet forskes det på møtet mellom kunstner – lærer og kunststudent – lærerstudent, med mål å skape best mulig kunstopplevelser for barn i skolen. Les mer om forskningsprosjektet her.

Forsidebilde er fra forestillingen Går det bedre nå? av studenter Emma, Jon og Anne. Foto: Anne Halonen.  

Se flere her bilder:

No items found.
Elever fra Tøyen skole var referansegruppe i prosessen med å utvikle forestillingene høsten 2021. Her fra arbeidet med forestillingen Astra av studenter Emma-Sofie, Amalie og Aurora. Foto: Ida Frømyr Borgen

I prosessen med å videreutvikle forestillingene til et DKS-prosjekt har studentene samarbeidet med lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Lærerstudentene har praksis ute i klasserommene i samme periode som forestillingene kommer på turné. Gjennom samarbeidet er det et mål at lærerstudentene i størst mulig grad kan delta i kunstmøtet; både før, under og etter selve forestillingen.

Gjennom denne praksisen får studentene erfaring med alle ledd i en DKS-produksjon, fra idéutvikling og søknadsskriving til det å spille forestillingene ute i skolen. De får dessuten en unik mulighet til å gå i dialog med skolefeltet, og får innsyn i lærerplanmål og didaktikken i grunnskolen.

Se flere bilder her:

No items found.

Se flere bilder her:

No items found.

Les også: