Veiledning av kunstnerisk prosess

Veiledning av studentens individuelle dansekunstneriske prosess har vært Høyskolens varemerke siden oppstart. Utdanningens metoder for veiledning er unike, og utvikles kontinuerlig.

Utbredelsesområde: Norsk
Type arrangement: Faglig presentasjon, seminar
Arrangør: PRODA profesjonell dansetrening Oslo, Nord-Trøndelag, Trøndelag, Østfold og seminar Rom for Dans
Sted: Oslo, Verdal, Trondheim, Fredrikstad
Tidspunkt: 2020-2021
Personer: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, begge førsteamanuenser ved HFDK
Andre medvirkende: Marius Kjos, førsteamanuensis HFDK

Undervisningsstaben ved HFDK har gjennom mer enn 20 år utviklet metoder for å veilede studentens kunstneriske prosess. I årene 2019-2022 gjennomfører førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos og Camilla Myhre et faglig utviklingsarbeid rundt veiledning av dansekunstneriske prosesser. Metodene er systematisert og nye verktøy for studenter og veiledere er utviklet. Studentene ved HFDK får del i verktøyene gjennom undervisning og veiledning.

I 2020-2021 er metodene gitt som etterutdanningskurs i samarbeid med PRODA som én- og todagers verksteder, bl.a. ved PRODA Oslo og PRODA Trøndelag.

Metodene har vært del av Dans5 2021, der profesjonelle skapende og utøvende dansekunstnere har tatt dem i bruk i møte med ulike eksterne veiledere.

Det er avholdt 2 dagsseminarer for alle de ansatte ved Rom for Dans.

Å veilede en annens (danse)kunstneriske arbeid krever både faglig-, kunstnerisk- og pedagogisk kompetanse. I verkstedene og seminarene kartlegges ulike faser i en kunstnerisk prosess, og deltakerne får forståelse for prosessen både innenfra som kunstner/utøver og utenfra som veileder. Faglige og kunstneriske verdier og veileders forståelse av eget ståsted er en del av arbeidet.

Mer info kommer!

Andre forskningsprosjekter