Veiledning av kunstnerisk prosess

Veiledning av studentens individuelle dansekunstneriske prosess har vært Høyskolens varemerke siden oppstart. Utdanningens metoder for veiledning er unike, og utvikles kontinuerlig.

Utbredelsesområde: Norsk
Type arrangement: Faglig presentasjon, seminar
Arrangør: PRODA profesjonell dansetrening Oslo, Nord-Trøndelag, Trøndelag, Østfold og seminar Rom for Dans
Sted: Oslo, Verdal, Trondheim, Fredrikstad
Tidspunkt: 2020-2021
Personer: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, begge førsteamanuenser ved HFDK
Andre medvirkende: Marius Kjos, førsteamanuensis HFDK

I 2020-2021 er metoden systematisert og gitt som etterutdanningskurs i samarbeid med PRODA som én- og todagers verksteder. Det er også avholdt 2 dagsseminarer for alle de ansatte ved Rom for Dans.

I verkstedene og seminarene undersøkes ulike faser i en kunstnerisk prosess, fra idé til forestilling. Vi tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted og uttrykk for å skape koreografi. Dette blir verktøy for å kunne manøvrere i et skapende arbeid med barn og unge (og voksne), og hvordan veilede den enkelte.

Mer info kommer!

Andre forskningsprosjekter