Krom

KROM står for kropp i rom. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får skoleelevene erfaringer med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet. Elevene får verktøy til å jobbe skapende med kroppen. Målet er at elevene skal få delta i kunstneriske prosesser og bidra med egne uttrykk.

Utbredelsesområde:  Over 6 000 elever, studenter og lærere
Type arrangement:  Workshop i skolen og danseforestilling
Arrangør:  Rom for dans
Sted:  Oslo, Viken, Møre og Romsdal og Nordland
Tidspunkt:  2011 - dd
Personer:  Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre

KROM har som grunnleggende filosofi at alle mennesker har et eget ekspressivt uttrykk. Fokuset er på det unike i den enkelte, på å ivareta hvert enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. KROM ønsker å synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og skape aksept for ulikheter.

I 2011/12 gjennomførte Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre et kunstnerisk utviklingsarbeid som resulterte i en 3 mnd. verksteds-pilot i Oslo-skolene der KROM metoden ble prøvd ut på til sammen 1000 elever på alle klassetrinn; 1.-10.klasse, videregående trinn, fagskolenivå og til slutt masterstudentene på Arkitekthøyskolen. Dette arbeidet munnet ut i forestillingen [´Bæ:re] der også førsteamanuensis Marius Kjos deltok i det kunstneriske utviklingsarbeidet.

KROM og [‘bæːɾə] var et omfattende kunstnerisk utviklingsprosjekt og et innspill til hvordan skapende arbeid med kropp, bevegelse og rom kan fungere innenfor skolen, og hvordan et slikt arbeid kan settes i sammenheng med profesjonell kunstproduksjon av høy kvalitet.

Kromprosjekter (utdrag)

Krom for lærer studenter

Hvordan kan kunstpedagogiske mål inngå i lærerutdanning? KROM er pensum i daget pedagogikk og ledelse på Høyskolen i Østfold.

Link:  https://romfordans.no/krom-v1/krom-metode-3/

Utbredelsesområde:  Workshop og undervisning for GLU-17
Type arrangement:  3 dagers kurs
Arrangør: Høyskolen i Østfold og Rom for Dans
Språk: Norsk
Tidspunkt: 2017
Personer: Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre

PRIO 0 til 18

Workshop i KROM med 30 deltakere, 15 elever, 15 voksne dansekunstnere /pedagoger.

Link:  http://www.kulturivast.se/prio-0till18

Utbredelsesområde:  Dansekunstnere og pedagoger i Sverige
Type arrangement:  Workshop under kulturkonferanse/festival
Arrangør:  Kultur i Väst, Gøteborg
Språk: Norsk og Svensk
Tidspunkt:  Mars 2017
Personer:  Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre

BAREDANS

Koreografiske verktøy for å arbeide med skapende prosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig uttrykk.

Link: Baredans.no

Utbredelsesområde:  Norge, Norden
Type arrangement:  2 dagers kurs under festival og workshop
Arrangør:  Baredans, Bodø
Språk:  Norsk
Tidspunkt:  2017
Personer:  Førsteamanuensis Marius Kjos

Ælvespeilet

KROM-kurs under fagdag.

Link: http://dansekunstigrenland.no/faglig-forum/arrangementer/fagdag-krom-kropp-i-rom

Utbredelsesområde:  Dansekunstnere og pedagoger i Grenland / Telemark / Vestfold
Type arrangement:  Fagdag
Arrangør: Dansekunst i Grenland
Språk: Norsk
Tidspunkt: 2017
Personer: Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre

Kommentarer til KROM

”Prosjektet KROM i forkant av forestillingen [‘bæːɾə], er et målrettet arbeid for å få kunst og teater ut til barn og ungdom fra familier og miljøer som ikke nødvendigvis selv oppsøker teateret eller lignende kulturelle opplevelser. Når elevene i denne sammenhengen faktisk har fått sin egen skulptur med i forestillingen, er terskelen for å gå og kjøpe billett sannsynligvis mye lavere. I tillegg har de unge amatørene i forestillingen fått oppleve å medvirke i et ambisiøst prosjekt med profesjonelle voksne aktører, noe som selvfølgelig er en verdifull investering i deres kunstneriske utvikling. [..]

Utdrag fra Barnebokkritikk.no av Marikken Lauvstad
Link: https://www.barnebokkritikk.no/
“Det vante klasserommet snus opp ned på ved at kunstnerne inntar elevenes daglige arena, og verkstedet utfordrer forestillingen om at dans og kunst er noe langt utenfor oss selv.”

Utdrag fra Periskop.no av Torunn Liven
Link: http://www.periskop.no/bevegelseskunst-basiskunnskap-skolen/

Se også

Tittel: Barn, kunst og kultur.
Personer: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Redigert: Sidsel B. Hommersand og Marit Bakken
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215020020
Språk: Norsk
Utgivelsesår: 2013
Link: https://www.universitetsforlaget.no/barn-kunst-og-kultur-1

Andre forskningsprosjekter