#Me&u

#Me&u er en dansekunst produksjon om, for og med ungdom, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuensiser ved Høyskolen for dansekunst. Faglig medansvar, førsteamanuensis Camilla Myhre ved Høyskolen for dansekunst.

Utbredelsesområde: Mer enn 2000 elever og lærere har opplevd #Me&u på turné med DKS.
Type arrangement:  Danseforestilling 
og verksted for ungdomstrinnet. Faglig presentasjon for Showbox-festivalen 2016 i regi av Scenekunstbruket, og programmert på Showboxfestivalen 2018. Solgt til DKS Nordland 2019 og DKS Rogaland 2020
Arrangør:  Rom for dans
Sted:  Rom for Dans og turné på skoler/gymsaler.
Tidspunkt: November og desember 2016, november til desember 2018, november 2019 og mai 2020.
Personer: Caroline Wahlstrøm Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos.
Medvirkende utøvere: Charlott Madeleine Utzig, Anita Vika Langødegård, Ida Haugen, Ingvild Mæhle Skjøtskift, Elin Sønvisen Johansen, Ingvild Bertelsen, Erlend Auestad Danielsen og Sebastian Biong (2018) og Jonathan Ibsen (2019). Thea Åretun Svensson, Jennie Bergsli, Tora Mølnvik Ellingsgaard, Elin Sønvinsen Johansen, Sophie Johns, Jaden Haley, Christine Delgado del Lima, Karina Morales, Helle Storvig, Eline Waldeland, Oda Uhre Aasheim, Veronica Bruce, Janne Hillestad Mikkelsen,Emma Haavik Tønnessen.

Produksjonen utforsket spørsmål knyttet til identitet, selvbilde, kjønn og seksualitet og hadde som mål å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Forestillingen tematiserer også mellommenneskelig kommunikasjon; hvordan ser vi (på) hverandre, og hvordan snakker vi med/til/om hverandre?

#Me&u består av et verksted, samtale og forestilling. Elevenes bidrag i verkstedet blir tatt i bruk og gjort synlige i det kunstneriske verket. #Me&u ble først utviklet med 14 kvinnelige studenter ved høyskolen som medskapende utøvere, da med tittelen A4. Denne var laget spesielt for jenter på 9. trinn. I 2017 ble forestillingen videreutviklet med profesjonelle utøvere, og i 2018 ble også guttene inkludert.

Kompetanse utviklet i prosjektet inngår i undervisningen ved Høyskolen for Dansekunst som kurs i KROM-metoden, og i arbeidet med egne målgruppe -spesifikke produksjoner. Kommentar: “Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg”, – lærer fra Apalløkka skole.


Link: http://www.romfordans.no/forestillinger/2016-2/a4/trailer-a4

Andre forskningsprosjekter