#Me&u

#Me&u er kunstnerisk utviklingsarbeid og en dansekunstproduksjon om, for og med ungdom, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuensiser ved Høyskolen for dansekunst. Faglig medansvar, førsteamanuensis Camilla Myhre ved Høyskolen for dansekunst.

Utbredelsesområde: Mer enn 3000 elever og lærere har opplevd #Me&u på turné med DKS.
Type arrangement:  Danseforestilling 
og verksted for ungdomstrinnet. Faglig presentasjon for Showbox-festivalen 2016 i regi av Scenekunstbruket, og programmert på Showboxfestivalen 2018. Solgt til DKS Nordland 2019 og DKS Rogaland 2020 og 21, og Viken 2022.
Arrangør:  Rom for dans
Sted:  Rom for Dans og turné på skoler/gymsaler.
Tidspunkt: November og desember 2016, november til desember 2018, november 2019 og mai 2020 og 21.
Personer: Caroline Wahlstrøm Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos, alle førsteamanuenser ved HFDK.
Medskapende utøvere: Charlott Madeleine Utzig, Anita Vika Langødegård, Ida Haugen, Ingvild Mæhle Skjøtskift, Elin Sønvisen Johansen, Ingvild Bertelsen, Erlend Auestad Danielsen og Sebastian Biong (2018) og Jonathan Ibsen (2019). Thea Åretun Svensson, Jennie Bergsli, Tora Mølnvik Ellingsgaard, Elin Sønvinsen Johansen, Sophie Johns, Jaden Haley, Christine Delgado del Lima, Karina Morales, Helle Storvig, Eline Waldeland, Oda Uhre Aasheim, Veronica Bruce, Janne Hillestad Mikkelsen,Emma Haavik Tønnessen.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet #Me&u utforsket spørsmål knyttet til identitet, selvbilde, kjønn og seksualitet.

Det ferdige kunstprosjektet #Me&u består av et verksted, samtale og forestilling og produksjonen er solgt til Den Kulturelle skolesekken i Nordland, Rogaland og Viken, i tillegg til å ha blitt vist for skoleklasser på ungdomstrinnet i Oslo.

I verkstedet deltar elevene i skapende prosess og visning. Vi bruker KROM-verktøy (www.romfordans.no/KROM), der alle kan delta. Elevene møter hverandre aktivt, reflekterer sammen, deler erfaringer, deltar i en kunstnerisk prosess og lager korte koreografier der ulikhetene blir det som skaper en spennende helhet.

Produksjonen hadde som mål å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Forestillingen tematiserer også mellommenneskelig kommunikasjon; hvordan ser vi (på) hverandre, og hvordan snakker vi med/til/om hverandre? Vi spør de unge hva hhv en gutt og en jente kan være. A4 arket brukes til å skrive ned stikkord og utsagn. Gjennom å stille disse spørsmålene er poenget å sprenge de tradisjonelle oppfatningene av kjønn.
I kjølvannet av #Metoo, og ikke minst i dagens billed- og delingskultur på sosiale medier, ser vi at de unge trenger verktøy til å snakke om kropp og seksualitet, men også til å sette grenser for hva de ønsker å være med på.  

Elevenes bidrag i verkstedet blir tatt i bruk og gjort synlige i det kunstneriske verket.
Her er rommet organisert slik at publikum sitter i grupper på ca 10 og 10 rundt hver ”sin”utøver. Fem dansesoloer utspiller seg så simultant i rommet. Publikum kommer tett på én utøver og dennes personlige historie, med tema som for eksempel kjønnsidentitet, mot til å ta egne valg, utilstrekkelighet, kroppsfiksering og seksualitet. De fem soloene utspiller seg simultant i rommet, og lyder og historier smitter over på hverandre. Etter hvert kommer de fem utøverne sammen i ulike tablåer og gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest osv. Vi opplever historier om støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, homofili, forelskelse, samhold og styrke. På et tidspunkt forflyttes publikum, og de blir synlige for hverandre. Sitatene fra verkstedet som elevene selv skrev blir komposisjonselementer i forestillingen, og elevene vil også kjenne igjen bevegelser og lyder/musikk fra verkstedet. På den måten får den profesjonelle forestillingen økt relevans for de unge selv.  

Forestillingen tar i bruk dans, tekst, musikk og visuelle virkemidler som likestilte dramaturgiske virkemidler. Forestillingen avsluttes med at alle de medvirkende møtes til uformelle samtaler med publikum.

#Me&u ble først utviklet med 14 kvinnelige studenter ved høyskolen som medskapende utøvere, da med tittelen A4. Denne var laget spesielt for jenter på 9. trinn. I 2017 ble forestillingen videreutviklet med profesjonelle utøvere, og i 2018 ble også guttene inkludert.

Kompetanse utviklet i prosjektet inngår i undervisningen ved Høyskolen for Dansekunst som kurs i KROM-metoden, og i arbeidet med egne målgruppe-spesifikke produksjoner. 

Kommentar: “Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg”, – lærer fra Apalløkka skole.


Link: http://www.romfordans.no/forestillinger/2016-2/a4/trailer-a4

Andre forskningsprosjekter