Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon).

Utbredelsesområde:  Norsk, internasjonalt
Type arrangement:  Stedsspesifikk danseforestilling
Arrangør:  Høyskolen for dansekunst
Sted:  Oslo
Tidspunkt:  Juni 2017
Personer:  Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos, Camilla Myhre (førsteamanuenser ved HFDK), Karstein Solli (førstelektor HFDK), Gunn Engelsrud (professor NIH) og alle førsteårsstudenter ved Høyskolen for dansekunst 2016-2019.
Andre medvirkende:  Venke Sortland (lektor HFDK, produksjon), Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen (produksjon)

Postkoreografer er et kunstnerisk utviklingsarbeid under ledelse av førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos (kunstnerisk ansvarlige og ansvarlige for utvikling av metode), og et forskningsprosjekt under ledelse av førsteamanuensis Camilla Myhre (HFDK) og professor Gunn Engelsrud (NIH).

Studentene ved Høyskolen for dansekunst var i dette prosjektet skapende og utøvende dansekunstnere i et kollektivt kunstnerisk verk, der de jobbet tett med kunstneriske veiledere Caroline W. Nesse, Marius Kjos. I tillegg deltok faglige veileder og førstelektor Karstein Solli (stemme og kommunikasjon).

Det kunstneriske resultatet ble vist som del av studentenes første års eksamen i 2017.

Prosjektet inngikk også i undervisningspersonalets faglige- og kunstneriske utviklingsarbeid (FoU) som ble presentert i innlegget «Democracy and destabilization of power in Dance Education” under den 13. internasjonale NOFOD-konferansen «Dance and democracy» 16. juni 2017 i Göteborg.

Artikkelen “Exploring democratic relations in higher dance education. A case study” av Gunn Engelsrud og Camilla Myhre ble utgitt som del av antologien “The nordic model and physical culture” (Tin, Tangen, Giulianotti), Routledge Research in sport, Culture and society, 2020 (ISBN 978-0-367-33500-7)

Postkoreografer prosjekter

Konferansebidrag

Dance and Democracy, den 13. Internasjonale NOFOD konferansen.

Link:
http://nofodgot2017.akademia.is
http://nofodgot2017.akademia.is/wp-content/uploads/2017/03/Nodof_timetable_2017_final.pdf 

Title of session: Democracy and destabilization of power in Dance Education.
Personer:
førsteamanuensis ved HFDK Camilla Myhre og professor ved NIH Gunn Engelsrud
Type arrangement:
4-day seminar on dance, education and research
Utbredelsesområde:
engelsk, internasjonalt
Arrangør:
NOFOD
Språk:
engelsk
Tidspunkt:
Juni, 2017

Seminar

Workshop “Art and Empirical Research seminar», Solstrand, Bergen. The seminar program included qualitative research experience from research-based theatre, improvisational drama, dance and film, andparticipant observation, visual and interviews in dementia care as well as in higher education.

Tittel: “Dance education based on intercorporeality and interaffectivity.”
Personer:
Gunn Engelsrud, in cooperation with Camilla Myhre
Type arrangement:
International workshop
Utbredelsesområde:
engelsk, internasjonalt
Arrangør:
Universitetet i Bergen
Språk:
engelsk
Tidspunkt:
September, 2017

Del av bok

Postkoreografer er del av boken "The nordic model and physical culture.

Tittel: The nordic model and physical culture
Personer:
Camilla Myhre (HFDK) og Gunn Engelsrud (NIH), red: Tin, Tangen, Giulianotti
Forlag:
Routledge
ISBN:
978-0-367-33500-7
Språk:
Engelsk
Utgivelsesår:
2020
Deler/kapittel:
Exploring democratic relations in higher dance education. A case study

Andre forskningsprosjekter