Krom på tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon, konferansebidrag og faglig presentasjon. Tverrinstitusjonelt forskningsarbeid for å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk

Utbredelsesområde:  Lærerstudenter, elever i Østfold, 8.-10.trinn (4 uker DKS turné) og fagmiljø nasjonalt under Showboxfestivalen og internasjonalt under Arts in Education.
Type arrangement:  Tverrkunstnerisk forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst, Rom for Dans og DKS Østfold.
Arrangør:  Rom for Dans, Østfold Kulturutvikling, Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst.
Sted: Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen og ungdomsskoler i Østfold.
Tidspunkt: 2016-2019.
Personer: Caroline Wahlstrøm Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos.
Andre medvirkende: Førstelektor og forsker Kristine Høgh-Karlsen(HiØ), Førstelektor Gunhild Brænne Bjørnstad(HiØ), Koordinator for Rom for Dans Hedvig Lykke og leder for Østfold Kulturutvikling Johannes Hafnor.
Medvirkende skapere: Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar, Charlott Madeleine Utzig, Daniel Rodrigo Nilsen og Chollada Phinitduang.

Med det pågående prosjektet KROM på tvers har Høyskolen for dansekunst og Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning. I KROM på tvers er KROM som metode og kunstproduksjon for DKS presentert i sammenheng med et større forskningsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom HFDK, Rom for Dans, grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brenna Bjørnstad ved HiØ er forskere på prosjektet. Førsteamanuenser Wahlström Nesse og Myhre vil som kunst-didaktikere medforskere gjennom arbeidet med å utvikle kunstprosjektene og gjennomføre workshops med lærerstudenter og elevene. De bidrar også til forskningen gjennom logger og refleksjoner samt med tilbakemeldinger på Karlsen og Bjørnstads, og andres, for eksempel læreres, fortolkninger av elevenes fenomenologiske opplevelser.

Målet med det tverrinstitusjonelle samarbeidet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

(tekst - med mere tekst)

Målet med prosjektet

Utforske og utfordre hva et kunstprosjekt i skolen kan være, styrke kunstopplevelser for elevene i møte med DKS og styrke lærerens kunst-kompetanse.

Prosjektet skal bidra til at DKS når sine målsettinger ved å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk. Resultatene i prosjektet vil også danne grunnlag for flere vitenskapelige publikasjoner hvor deltakerne i prosjektet er forfattere. Det er et mål å gjøre KROM på tvers til en nasjonal pilot for lærerutdanninger og DKS.

Studentene ved HFDK får praksis i KROM. Gjennom KROM får dansekunst-studenten ved HFDK. Kompetanse i hvordan man kan jobbe med kropp, bevegelse og rom i møte med barn og unge i skolen Erfaring med å møte og samarbeide med lærerstudenterInnsikt i hva DKS er og hvordan det fungerer i praksis Erfaring med å være del av et kunstprosjekt i skolen Oppfølging og veiledning av kunstnere med erfaring fra DKSInteresse for å skape egne kunstprosjekter for skoleverket.

Krom på tvers-prosjekter

Konferansebidrag

Hvordan kan kunstpedagogiske mål inngå i lærerutdanning? KROM er pensum i daget pedagogikk og ledelse på Høyskolen i Østfold.

Arrangement: Arts in education
Personer:  
Førsteamanuensis ved HFDK - Camilla Myhre, førstelektor og forsker ved HiØ - Kristine Høeg Karlsen og leder for Østfold Kulturutvikling - Johannes Hafnor
Type arrangement:
Konferanse
Utbredelsesområde:
Norsk, nordisk, internasjonalt
Arrangør: OsloMet / Arts for young Audiences Norway
Språk:
Engelsk
Tidspunkt:
August, 2019 

Faglig presentasjon

Workshop i KROM for Kulturtanken i Østfold med 30 deltakere, 15 elever, 15 voksne dansekunstnere /pedagoger.

Arrangement: KROM på tvers for Kulturtanken
Personer:
Førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Andre medvirkende:
Johannes Hafnor, Østfold Kulturutvikling og førstelektorer Kristine Høgh Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad
Type arrangement:
Presentasjon
Utbredelsesområde:
Norsk
Arrangør:
Østfold Kulturutvikling
Språk:
Norsk
Tidspunkt:
2017

Faglig presentasjon

Krom på tvers med 3-dagers kurs for grunnskoleutdanning GLU-17.

Arrangement: KROM på tvers for lærerstudenter
Personer:
Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Type arrangement:
3 dager kurs
Utbredelsesområde:
Workshop og undervisning for GLU-17
Arrangør:
Høyskolen i Østfold og Rom for Dans
Språk:
Norsk
Tidspunkt:
2015-2019

Andre forskningsprosjekter