Uncoordinated dog,
Ingun Bjørnsgaard Prosjekt 2019

Førsteamanuensis Marius Kjos ved Høyskolen for dansekunst medvirket i 2019 som medskapende utøver i forestillingen Uncoordinated dog. Tid og kroppens levde erfaring er et hovedtema.

Marius Kjos har medvirket i flere av IBP sine produksjoner på 90- og 2000-tallet, både Alminnelig Olympia (1993), Sleeping Beauty (1994). The Flux Position of an Insulted Eye (1995) og The Solitary Shame Announced by a Piano (1997).  

Kjos er ansatt som underviser og veileder ved Høyskolen for dansekunst, i koreografiske fag og prosjektarbeid. Han er hovedveileder ved studiet, sammen med Caroline Wahlström Nesse, som også har vært utøver i flere av IBP sine produksjoner.

Ingun Bjørnsgaard har skapt en rekke kritikerroste helaftens forestillinger som danserisk befinner seg i skjæringspunktet mellom klassisk ballett og samtidsdans. Forestillingene har ofte blandet humoristiske kommentarer til kunstformen og tiden vi lever i, med temaer og figurer fra klassisk kunst og litteratur. Bjørnsgaards dansere er ofte tydelige karakterer som i sine uttrykk veksler mellom ironisk distanse og heftige utbrudd.

Marius Kjos i Uncoordinated Dog

I Uncoordinated Dog ser Bjørnsgaard nærmere på det vakre men også brutale i aldringsprosessen. Psykolog og forfatter Sissel Gran skriver i boka Inni er vi alltid unge om det hun kaller aldersløshet; hvordan vi alle føler oss uforanderlige på et vis, ikke i det ytre, men i det indre. Eller er vi kanskje høyst foranderlige men fortsatt «den samme»? Som om vi har en mangfoldighet i vår livsopplevelse, der vi er alle våre aldre på en gang? Hun siterer også Simone de Beauvoir som i boka Alderdommen (1970) skriver: «Ingenting burde være mer forventet, men ingenting er mer uventet enn alderdommen.»

Ingun sier selv om arbeidsmetodene i Uncoordinated dog: «Jeg lager fortsatt en del av bevegelsene selv som grunnstrukturer. Det er også mye improvisasjon fra danserne, og de som er med preger forestillingene. Jeg føler meg veldig knyttet til de som er med, og det betyr mye hva slags type dansere de er og hva slags personlighet de har. I og med at jeg stort sett gjør helaftens forestillinger, bidrar de til både å skape nok materiale til å fylle forestillingen og til å utdype materialet.

Marius om sitt forhold til aldring i dans: Min generasjon med dansere har jo vist seg å ikke slutte å danse selv om de kommer opp i 50-60 årene. Jeg synes de viser oss ulike måter for hvordan kroppen kan være og fremstilles i dansen. Utfordringen ligger kanskje mer hos de som ser på. Noen må kanskje revurdere begreper som hva er en dansende kropp?...hva er virtuositet? og ikke minst hva er dans og hva kan dans være...?

Mer info om IBP og forestillingen Uncoordinated dog:
Dansens Hus: https://www.dansenshus.com/forestillinger/uncoordinated-dog
IBP: https://ingunbp.no/portofolio/uncoordinated-dog-2019/
Marius om tid: https://www.dansenshus.com/artikkel/marius-kjos-om-tid

Kritikker
:
Shakespeartidsskrift.no: http://shakespearetidsskrift.no/2019/10/en-bevegelse-finner-en-kropp
Aftenposten.no: https://www.aftenposten.no/kultur/i/6jdVW8/anmeldelse-uncoordinated-dog-kroppen-gjoer-som-den-vil
Scenekunst.no http://www.scenekunst.no/sak/ung-hund-i-gammel-drakt/

Andre forskningsprosjekter